Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka
0864 05d3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaunmadebeds unmadebeds
5008 113b
Reposted fromparkaboy parkaboy viawishyouwerehere wishyouwerehere
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaunmadebeds unmadebeds
0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viainfrezja infrezja
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viainfrezja infrezja
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainfrezja infrezja
Reposted frombluuu bluuu
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaunmadebeds unmadebeds
2026 2cd8 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
5656 6249 500
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viawishyouwerehere wishyouwerehere
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaretro-girl retro-girl
5749 b85f
Reposted fromkrukowate krukowate viaretro-girl retro-girl

Kim była w moim życiu? Była burzą. Taką która przenika człowieka do szpiku kości. Która może zdziałać wiele złego i człowiek czuje to w głębi ducha, a z jakiegoś powodu nie przeciwdziała temu. Ona była najpiękniejszą burzą mojego życia i to wcale nie przez to, że tak chciała. W rzeczywistości była krucha i delikatna jak wiosenny deszczyk. Życie nie oszczędziło jej w najmniejszym calu i zebrało potworne żniwo. Musiała nabrać siły i nie mam jej tego za złe. Sami znacie to uczucie gdy wiosenny deszczyk potrafi przerodzić się w burzę o niesamowitej sile. Taka właśnie była. Taką ją poznałem i pokochałem. Chyba nikt nie potrafił w takim stopniu zrozumieć jej niszczycielskiej siły jak ja. Ludzie oceniają, ale nikt nie zapytał jej - dlaczego. 

— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretro-girl retro-girl
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl