Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawrazliwa wrazliwa
7289 df66 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
5592 b087
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
3710 df00 500

photo-reactive:

Elliott Erwitt, Santa Monica, California, 1955

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
1136 3c3b 500
A Nightmare of Elm Street (1984)
1135 fd79 500
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viakoralina koralina
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
9337 a888
Reposted fromnezavisan nezavisan viakoralina koralina
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viakoralina koralina
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
3569 c497 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
3982 15b5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl