Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
3569 c497 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
3982 15b5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viabrzask brzask
[...]
człowiek współczesny spada we wszystkich kierunkach równocześnie w dół w górę na boki na kształt róży wiatrów
dawniej spadano i wznoszono się pionowo obecnie spada się poziomo
— T. Różewicz
Reposted fromcoeurina coeurina viabrzask brzask
(…) Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para – to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
— Marek Raczkowski
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viabrzask brzask
7681 f485
5594 f22e 500
Reposted fromiloveyou iloveyou viashitsuri shitsuri
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viabrzask brzask
7871 bd71 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
4742 c421
Reposted fromtfu tfu viawishyouwerehere wishyouwerehere
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viakoralina koralina
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viabrzask brzask
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl